Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.ochrona-danych-osobowych.pl są: ZPZ Legal Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Szyguła-Żuchowska, NIP: 8971711274, REGON: 021313330 oraz ZPZ LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Otok-Zagajewska, NIP: 6252151569, REGON: 021456880 (dalej: ZPZ Legal).

Dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Dane osobowe

Przez stronę www.ochrona-danych-osobowych.pl nie są zbierane żadne dane osobowe użytkowników.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą ZPZ Legal przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera strony www, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies administrator serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie ze strony www.ochrona-danych-osobowych.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.

Zebrane pliki Cookies przechowywane są przez czas nieokreślony w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. ZPZ Legal wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

  • pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony www;
  • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze stroną www.ochrona-danych-osobowych.pl.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z witryny internetowej www.ochrona-danych-osobowych.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Zmiany w Polityce prywatności

ZPZ Legal może zmienić obowiązującą Politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.